Radovi

13 – 30

  • Horvat, Marijana; Mihaljević, Milica. 2020. Kako se nekad govorilo o jeziku. Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 7/4. 29–35. 
  • Horvat, Marijana; Štebih Golub, Barbara. 2020. Hrvatske dopreporodne slovnice kao priručnici za učenje hrvatskoga kao stranog jezika. Dijalekti, jezična povijest i tradicija: Zbornik u čast Josipu Liscu. Uredili: Bratulić, Josip; Čupković, Gordana; Galić, Josip. Sveučilište u Zadru – Matica hrvatska – Ogranak Matice hrvatske u Zadru. Zadar. 333–362.
  • Horvat, Marijana. 2020. Povijesnojezično nazivlje i zastarjelice. Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Urednici: Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 310­–326.
  • Lovrić Jović, Ivana. 2020. Appendinijeva Grammatica della lingua illirica kao ogled Frangešove tvrdnje o ulozi jezika u hrvatskome nacionalnom okupljanju. Zbornik u čast Ivi Frangešu. Društvo hrvatskih književnika. Zagreb. 157–215.
  • Lazić, Daria; Mihaljević, Ana. 2021. Stereotypes and Taboo Words in Dictionaries from a Diachronic and a Synchronic Perspective – The Case Study of Croatian and Croatian Church Slavonic. Proceedings of XIX EURALEX Congress: Lexicography for Inclusion, Vol. II. Ur. Gavriilidou, Zoe; Mitits, Lydia; Kiosses, Spyros. SynMorPhoSe Lab, Democritus University of Thrace. 101 – 111.
  • Horvat, Marijana. 2021. Zametci jezičnih stereotipa u povijesnoj leksikografiji. Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 8/2. 33–35.
  • Lovrić Jović, Ivana. 2021. O nekim jezičnim stereotipima u starijemu dubrovačkom govoru. Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 8/2. 1–7.
  • Horvat, Marijana; Kramarić, Martina. 2021. Retro-Digitization of Croatian Pre-Standard GrammarsAthens Journal of  Philology. Volume 8. Issue 4. 297–310.