RETROGRAM na DARIAH-HR

Projekt RETROGRAM predstavljen je na stranicama Digitalne istraživačke infrastrukture za umjetnost i humanistiku u Republici Hrvatskoj (DARIAH-HR). http://dariah.hr/hr/dogadjaji-i-aktivnosti/retrodigitalizacija-i-interpretacija-hrvatskih-gramatika-do-ilirizma-retrogram/ http://dariah.hr/en/events-and-activities/retro-digitization-and-interpretation-of-croatian-grammar-books-before-illyrism-retrogram/