Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu

U okviru projekta organizira se Međunarodni znanstveni skup Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu. Skup će se održati 1. i 2. prosinca 2022. u Zagrebu u prostorijama Hrvatskoga kulturnog društva Napredak, Bogovićeva ulica 1, a moći će ga se pratiti i preko Zooma.

Plenarnim izlaganjima na skupu sudjeluju: dr. sc. Ivo Pranjković, dr. sc. Irena Galić Bešker, dr. sc. Tomáš Klimek.

Izlaganjima po sekcijama na skupu sudjeluju: dr. sc. Petra Bago, dr. sc. Ljiljana Kolenić, dr. sc. Lada Badurina, dr. sc. Maja Matasović, dr. sc. Lana Hudeček, dr. sc. Milica Mihaljević, dr. sc. Ana Šimić, dr. sc. Josip Galić, dr. sc. Jozo Vela, dr. sc. Ivana Kresnik, dr. sc. Ana Mihaljević, dr. sc. Sanja Perić Gavrančić, dr. sc. Tamara Tvrtković, dr. sc. Zrinka Kolaković, dr. sc. Marijana Horvat, dr. sc. Barbara Štebih Golub, dr. sc. Diana Stolac, dr. sc. Anastazija Vlastelić, dr. sc. Gordana Čupković, dr. sc. Kristian Lewis, dr. sc. Ljiljana Šarić, dr. sc. Natalija Ulčnik, dr. sc. Gjoko Nikolovski, dr. sc. Amir Kapetanović, dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin, dr. sc. Tanja Brešan Ančić, dr. sc. Igor Medić, Petra Božanić, dr. sc. Boris Kern, dr. sc. Vuk-Tadija Barbarić, dr. sc. Katarina Lozić Knezović, dr. sc. Ivana Lovrić Jović, dr. sc. Martina Horvat.

Na skupu će biti predstavljena projektna izdanja: Perić Gavrančić, Sanja. 2021. Latinska gramatika i hrvatski jezik Marijana Lanosovića. Jezičnopovijesna studija s pretiskom i transkripcijom izvornika Uvod u latinsko ricsih slaganje (1776.). Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.; Lovrić Jović, Ivana. 2022. Appendinijeva Gramatika ilirskoga jezika – jezičnopovijesna studija s prijevodom i transkripcijom uz pretisak. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Nacionalna i sveučilišna knjižnica. Zagreb.

Bit će predstavljena i virtualna izložba Hrvatske gramatike, koja je izrađena u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu.

Program skupa i knjižica sažetaka dostupni su ovdje.

Pozivom na skup bile su predviđene sljedeće tematske cjeline:

 • hrvatski dopreporodni gramatički opisi i prinosi
 • mjesto hrvatskih dopreporodnih gramatika u europskoj filologiji
 • hrvatske dopreporodne gramatike i europski izvori
 • hrvatska dopreporodna gramatička terminologija
 • ilirski gramatičari i njihovi sljednici
 • gramatičari druge polovice 19. stoljeća
 • latinske gramatike i prinosi nastave latinskoga jezika u dopreporodnome razdoblju
 • gramatički opisi hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika
 • suvremeni gramatikološki smjerovi i istraživanja
 • izazovi digitalizacije jezičnih izvora
 • poučavanje gramatike u obrazovnome procesu.

Programski odbor: dr. sc. Petra Bago, dr. sc. Vuk-Tadija Barbarić, dr. sc. Marijana Horvat (predsjednica Programsko-organizacijskoga odbora), dr. sc. Martina Kramarić, dr. sc. Ivana Lovrić Jović, dr. sc. Ana Mihaljević, dr. sc. Sanja Perić Gavrančić, dr. sc. Ivo Pranjković, dr. sc. Diana Stolac, dr. sc. Ljiljana Šarić, dr. sc. Barbara Štebih Golub, dr. sc. Toma Tasovac, dr. sc. Tamara Tvrtković

Organizacijski odbor: dr. sc. Vuk-Tadija Barbarić, dr. sc. Marijana Horvat (predsjednica Programsko-organizacijskoga odbora), dr. sc. Martina Kramarić, dr. sc. Ivana Lovrić Jović, dr. sc. Sanja Perić Gavrančić, dr. sc. Barbara Štebih Golub

Organizatori skupa: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatska zaklada za znanost, projekt Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma – RETROGRAM, Hrvatsko kulturno društvo Napredak