Međunarodni znanstveni skup Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu

U okviru projekta organizira se Međunarodni znanstveni skup Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu, Zagreb, 1. i 2. prosinca 2022. (prostorije Hrvatskoga kulturnog društva Napredak, Bogovićeva ulica 1).

Organizatori skupa: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatska zaklada za znanost, projekt Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma – RETROGRAM, Hrvatsko kulturno društvo Napredak

Programski odbor: dr. sc. Petra Bago, dr. sc. Vuk-Tadija Barbarić, dr. sc. Marijana Horvat (predsjednica Programsko-organizacijskoga odbora), dr. sc. Martina Kramarić, dr. sc. Ivana Lovrić Jović, dr. sc. Ana Mihaljević, dr. sc. Sanja Perić Gavrančić, dr. sc. Ivo Pranjković, dr. sc. Diana Stolac, dr. sc. Ljiljana Šarić, dr. sc. Barbara Štebih Golub, dr. sc. Toma Tasovac, dr. sc. Tamara Tvrtković

Organizacijski odbor: dr. sc. Vuk-Tadija Barbarić, dr. sc. Marijana Horvat (predsjednica Programsko-organizacijskoga odbora), dr. sc. Martina Kramarić, dr. sc. Ivana Lovrić Jović, dr. sc. Sanja Perić Gavrančić, dr. sc. Barbara Štebih Golub