Objavljen Portal hrvatskih gramatika do ilirizma

Portal hrvatskih gramatika do ilirizma dostupan je na poveznici https://retrogram.jezik.hr/portal-hrvatskih-gramatika-do…/.

Portal sadržava slike izvornika dvanaest gramatika s metapodatcima o gramatikama, od kojih je tekstnim digitalnim izdanjem predstavljeno osam gramatika, odnosno prijevodima ili transkripcijama na kojima je provedeno označivanje morfoloških paradigma TEI oznakama (Text Encoding Initiative) za humanističke znanosti.

Gramatike se mogu pretraživati. Stranice prijevoda ili transkripcija gramatika povezane su s pripadajućim slikama izvornoga teksta (faksimilima).