Održan Međunarodni znanstveni skup Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu

U okviru projekta organiziran je Međunarodni znanstveni skup Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu. Skup je održan 1. i 2. prosinca 2022. u Zagrebu u prostorijama Hrvatskoga kulturnog društva Napredak, a praćen je i preko Zooma.

Na skupu su bila predstavljena projektna izdanja (Perić Gavrančić, Sanja. 2021. Latinska gramatika i hrvatski jezik Marijana Lanosovića. Jezičnopovijesna studija s pretiskom i transkripcijom izvornika Uvod u latinsko ricsih slaganje (1776.). Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.; Lovrić Jović, Ivana. 2022. Appendinijeva Gramatika ilirskoga jezika – jezičnopovijesna studija s prijevodom i transkripcijom uz pretisak. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Nacionalna i sveučilišna knjižnica. Zagreb.) i virtualna izložba Hrvatske gramatike, koja je izrađena u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu.

Više informacija o skupu dostupno je ovdje.