Portal hrvatskih gramatika do ilirizma

Portal hrvatskih gramatika do ilirizma rezultat je rada na projektu Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma – RETROGRAM (Hrvatska zaklada za znanost IP-2018-01-3585, Institut za hrvatski jezik, voditeljica dr. sc. Marijana Horvat; suradnici: dr. sc. Petra Bago,  dr. sc. Martina Kramarić, dr. sc. Ivana Lovrić Jović, dr. sc. Ana Mihaljević, dr. sc. Sanja Perić Gavrančić, dr. sc. Ivo Pranjković, dr. sc. Diana Stolac, dr. sc. Ljiljana Šarić, dr. sc. Barbara Štebih Golub, dr. sc. Tamara Tvrtković, dr. sc. Toma Tasovac (savjetnik), dr. sc. Vuk-Tadija Barbarić (izvanprojektni suradnik); https://retrogram.jezik.hr/).

Portal sadržava slike izvornika dvanaest gramatika s metapodatcima o gramatikama, od kojih je tekstnim digitalnim izdanjem predstavljeno osam gramatika, odnosno prijevodima ili transkripcijama na kojima je provedeno označivanje morfoloških paradigma TEI oznakama (Text Encoding Initiative) za humanističke znanosti. Da bi se osigurala dosljednost obilježivanja, oznake su unificirane za sve gramatike i svedene na zajedničku strukturu, što je bio velik izazov jer nije postojala TEI shema za označivanje gramatika ni model koji bi se na njih mogao primijeniti. U gramatikama pisanim hrvatskim metajezikom u sklopu paradigma označeno je i morfološko nazivlje.

Označivanje je provedeno na prijevodima ili transkripcijama ovih gramatika: Bartol Kašić, Institutionum linguae Illyricae libri duo (1604.), Jakov Mikalja, Gramatika talijanska ukratko ili kratak nauk za naučiti latinski jezik (1649.), Ardelio Della Bella, Istruzioni grammaticali della lingua illirica (1728.), Blaž Tadijanović, Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik (1761.), Marijan Lanosović, Uvod u latinsko riči slaganje s nikima nimačkog jezika biližkama za korist slovinskih mladića složen (1776.), Ignacije Szentmártony, Einleintung zur kroatischen Sprachlehre für Deutsche (1783.), Josip Voltić, Grammatica illirica (1803.), Francesco M. Appendini, Grammatica della lingua Illirica (1808.).

Gramatike se mogu listati i čitati. Pritiskom miša na svaku gramatiku dobivaju se metapodatci o gramatikama (oznaka b, Informacije) te osnovni podatci o projektu (oznaka č).

Stranice prijevoda ili transkripcija gramatika povezane su s pripadajućim slikama izvornoga teksta (faksimilima) pritiskom na oznaku a, Tekst. Slike izvornika (faksimila) nastale su suradnjom s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu.

Pritiskom na oznaku c Stranice moguće je dobiti pregled svih slika izvornoga teksta (faksimila).

Pretraživanje označenih morfoloških paradigma i nazivlja dobiva se pritiskom na oznaku Tražilica ispod ovoga uvodnika.

Pretraživanje označenih morfoloških paradigma unutar Tražilice dobiva se pritiskom na oznaku vrsta riječi, a pretraživanje naziva, okupljenih pod standardnojezičnim hiperonimom, pritiskom na oznaku vrsta naziva. Izvori rezultata dobivenih pretragom mogu se vidjeti pritiskom na i kod svakoga pojedinačnog rezultata.

Uz Portal na projektnim se stranicama nalazi cjelovit pregled rada na projektu RETROGRAM, zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu i popis dopreporodnoga gramatičkog nazivlja. Osim iz Mikaljine, Tadijanovićeve i Lanosovićeve gramatike nazivlje je ispisano iz ovih priručnika: Josip Matijević, Pomum granatum (1771.), Tomo Mikloušić, Syllabus vocabulorum Grammaticae Emmanuelis Alvari, in Croaticam linguam conversorum (1796.), Antun Rožić, Kratko naputjenje vu kruto hasnoviteh i zevsema potrebneh temeljih dijačkoga jezika (1820.), Antun Rožić, Prvi temelji dijačkoga jezika za početnike vu domorodnom jeziku (1821.); također i iz dodatnih, nepredviđenih projektnim planom.

urednica Portala: dr. sc. Marijana Horvat

tehnička izrada Portala: dr. sc. Josip Mihaljević

Tražilica

 

Gramatike