Predstavljanje projekta

U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje 17. siječnja 2020. godine održano je predstavljanje projekta RETROGRAM – Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma Hrvatske zaklade za znanost i Instituta. Projekt su predstavile voditeljica dr. sc. Marijana Horvat i suradnica doc. dr. sc. Petra Bago. Cilj je projekta izraditi mrežni portal odabranih hrvatskih gramatika, na kojemu bi korisnik mogao pregledavati faksimile (slike izvornika) priređenih gramatika, čitati transkribirani ili prevedeni tekst gramatika te ga pretraživati po unaprijed zadanim elementima pretrage (kojima bi se omogućilo pretraživanje sklonidbenih paradigma i paradigma sprezanja). S obzirom na takav način predstavljanja dopreporodnih gramatika, s mogućnošću pretraživanja teksta, projekt je pionirski u hrvatskoj, ali i europskoj filologiji.