Predstavljen Portal hrvatskih gramatika do ilirizma

U Institutu za hrvatski jezik 12. listopada 2023. godine u sklopu kroatističkoga i jezikoslovnoga seminara Jezikoslovne rasprave predstavljen je Portal hrvatskih gramatika do ilirizma kao rezultat rada na projektu RETROGRAM (http://ihjj.hr/clanak/jezikoslovne-rasprave-promjena-datuma-izlaganja/7660/ ; http://ihjj.hr/clanak/jezikoslovne-rasprave-dr-sc-marijana-horvat-i-dr-sc-josip-mihaljevic/7657/). Portal su predstavili dr. sc. Marijana Horvat, voditeljica projekta RETROGRAM i urednica Portala, i dr. sc. Josip Mihaljević, koji je tehnički izradio Portal.

Portal je dostupan na poveznici https://retrogram.jezik.hr/portal-hrvatskih-gramatika-do-ilirizma/.