Radovi

Prva godina

13 – 30

31 – 48

 • Kramarić, Martina. 2022. Dva češka prijevoda Marulićeve Institucije iz 17. stoljeća: opis i usporedba. Crkva u svijetu 57/2. 241–264.
 • Bago, Petra. 2022. Progress of the RETROGRAM Project: Developing a TEI-like Model for Croatian Grammars Books before Illyrism. Proceedings of the Conference on Language Technologies and Digital Humanities. Ur. Fišer, Darja; Erjavec, Tomaž. Inštitut za novejšo zgodovino. Ljubljana. 235–238.
 • Mihaljević, Ana. 2022. Gramatički metajezik i gramatički opisi u latinskim i hrvatskim jezikoslovnim priručnicima na primjeru vrsta riječi, podjele i naziva zavisnosloženih rečenica. Jezično i izvanjezično u međudjelovanju. Uredile: Matešić, Mihaela; Nigoević, Magdalena. Srednja Europa – HDPL. Zagreb. 261–278.
 • Kuna, Dubravka; Šarić, Ljiljana. 2022. Engleski koordinacijski veznik both…and u akademskom (sociološkom) diskursu i njegovi hrvatski ekvivalenti. Jezikoslovlje 23/2. 337–359.
 • Mihaljević, Ana. 2022. Bugarski i češki mrežni jezikoslovni izvori. Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 9/4. 20–24.
 • Ivšić Majić, Dubravka; Kramarić, Martina. 2022. Syntaxis linguae Latinae… fra Stjepana Marijanovića. Širinom filološke misli. Zbornik u čast Diani Stolac. Ur. Morić-Mohorovičić, Borana; Vlastelić, Anastazija. Hrvatska sveučilišna naklada – Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. Zagreb – Rijeka. 245–255.
 • Lovrić Jović, Ivana. 2022. La scarsità di italianismi nell’ opera grammaticale di Appendini Grammatica della lingua illirica del 1808. Širinom filološke misli. Zbornik u čast Diani Stolac. Ur. Morić-Mohorovičić, Borana; Vlastelić, Anastazija. Hrvatska sveučilišna naklada – Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. Zagreb – Rijeka. 373–390.
 • Horvat, Marijana. 2023. Povijesnojezično nazivlje. Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Urednici: Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 2023. 391–401.
 • Horvat, Marijana. 2023. Zastarjelice. Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Urednici: Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 2023. 507–514.
 • Kramarić, Martina. 2023. Od prve hrvatske gramatike do danas. Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 10/1. 29–34.
 • Horvat, Marijana; Radošević, Andrea. 2023. Tekst Pouke ili upute o ponašanju iz Berčićeva zbornika br. 5. Ivan Berčić (1824. – 1870.) život i djelo: Zbornik radova. Ur. Oršolić, Tado; Franov-Živković, Grozdana. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb – Zadar. 253–266.
 • Horvat, Marijana (ur.). 2023. Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu: Zbornik radova. Institut za hrvatski jezik. Zagreb.
 • Horvat, Marijana; Šarić, Ljiljana. 2023. Opis prijedloga i prefiksa u Križanićevoj gramatici. Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu: Zbornik radova. Ur. Horvat, Marijana. Institut za hrvatski jezik. Zagreb. 87–103.
 • Lovrić Jović, Ivana. 2023. Appendinijeva razmimoilaženja od uzoritih mu gramatičara: Kašića i Della Belle. Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu: Zbornik radova. Ur. Horvat, Marijana. Institut za hrvatski jezik. Zagreb. 237–261.
 • Mihaljević, Ana; Perić Gavrančić, Sanja; Tvrtković, Tamara. 2023. Što su ablativ, konjunktiv i gerund u hrvatskome jeziku? – prilagodba latinskih gramatičkih kategorija opisu hrvatskoga jezika u dopreporodnim gramatikama. Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu: Zbornik radova. Ur. Horvat, Marijana. Institut za hrvatski jezik. Zagreb. 303–332.
 • Pranjković, Ivo. 2023. Gramatički koncepti Antuna Mažuranića. Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu: Zbornik radova. Ur. Horvat, Marijana. Institut za hrvatski jezik. Zagreb. 333–345.
 • Stolac, Diana; Vlastelić, Anastazija. 2023. Sintaktičke napomene u dopreporodnim hrvatskim gramatikama. Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu: Zbornik radova. Ur. Horvat, Marijana. Institut za hrvatski jezik. Zagreb. 347–372.
 • Štebih Golub, Barbara. 2023. Dva priručnika J. E. Matijevića. Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu: Zbornik radova. Ur. Horvat, Marijana. Institut za hrvatski jezik. Zagreb. 387­–405.
 • Barbarić, Vuk-Tadija. 2023. Nova ričoslovica ilirička između dvaju projekata. Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu: Zbornik radova. Ur. Horvat, Marijana. Institut za hrvatski jezik. Zagreb. 17­–26.
 • Kramarić, Martina; Mihaljević, Ana. 2022. Hrvatske dopreporodne gramatike pisane kao cjeloviti jezični priručnici. Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych V. Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe. Wrocław. 93–100.
 • Horvat, Marijana; Perić Gavrančić, Sanja. 2023. On Historical-Grammatical Terminology in the RETROGRAM Project. Collegium Antropologicum 47/2. 137–144.
 • Perić Gavrančić, Sanja. 2024. Prispodabljajuć naš jezik s latinskim: latinski jezik u poučavanju hrvatskoga do sredine 19. stoljeća. Hrvatski jezik. Povijest i uloga nastavnog predmeta. Zbornik radova. Uredile Ana Ćavar i Lahorka Plejić Poje. Hrvatsko filološko društvo. Zagreb. 33–50.
 • Štebih Golub, Barbara. 2024. Kak vu horvatskom prav čteti i pisati (crtice o dva književnokajkavska pravopisa). Hrvatski jezik. Povijest i uloga nastavnog predmeta. Zbornik radova. Uredile Ana Ćavar i Lahorka Plejić Poje. Hrvatsko filološko društvo. Zagreb. 51–68.
 •