2. i 3. projektni sastanak

Zbog situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19 projektni sastanak planiran za 20. ožujka 2020. odvijao se elektroničkom poštom i telefonskim razgovorima. Na sastanku je utvrđena inačica predloška zaglavlja za  gramatike i dane upute za nastavak rada.

30. lipnja 2020. godine održan je treći radni sastanak projektne skupine. Na sastanku se razgovaralo o ostvarenim rezultatima i budućim aktivnostima.