Dr. sc. Petra Bago na sastanku TEI Lex-0 Roadmap: Where We Are and Where We Want to Go Next

Suradnica dr. sc. Petra Bago 13. siječnja 2021. sudjelovala je na sastanku skupine TEI Lex-0.

Sastanak je bio naslovljen TEI Lex-0 Roadmap: Where We Are and Where We Want to Go Next. Dr. sc. P. Bago predstavila je projekt RETROGRAM.

Cilj je sastanka bio:

  • informirati o trenutnom statusu inicijative TEI Lex-0
  • raspraviti koja područja označivanja rječnika još trebaju biti pokrivena smjernicama TEI Lex-0
  • istražiti i razviti strategiju mogućih proširenja smjernica TEI Lex-0 (gramatike, korpusi itd.).