Sudjelovanje na konferenciji DARIAH Virtual Annual Event 2020

Dr. sc. Petra Bago,  dr. sc. Marijana Horvat, dr. sc. Martina Kramarić i dr. sc. Sanja Perić Gavrančić sudjelovale su na konferenciji DARIAH Virtual Annual Event 2020: Scholarly primitives; Papers & Poster Sessions, November 10-13, 2020 (https://dariah-ae-2020.sciencesconf.org/resource/page/id/5).

Projekt RETROGRAM predstavljen je posterom na mrežnome portalu (Poster Exhibition Space): https://www.virtualdariah2020.dariah.eu/ ; https://www.virtualdariah2020.dariah.eu/posters/#lightbox-gallery-1/10. Članice projektne skupine Martina Kramarić i Sanja Perić Gavrančić bile su dostupne za pitanja i komentare zainteresiranih sudionika konferencije.