Sudjelovanje na XXXIV. međunarodnom znanstvenom skupu HDPL-a

Dr. sc. Ana Mihaljević sudjelovala je na XXXIV. međunarodnom znanstvenom skupu Jezično i izvanjezično u međudjelovanju, Split, 24. – 26. rujna 2020. (http://inet1.ffst.hr/_download/repository/PROGRAM_FINAL_HDPL_2020.pdf). Zbog situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19 skup je održan na daljinu, preko videokonferencijskoga sustava Zoom. Ana Mihaljević održala je referat Gramatički metajezik i gramatički opisi u latinskim i hrvatskim jezikoslovnim priručnicima (http://inet1.ffst.hr/_download/repository/Knjiga_sazetaka.HDPL2020_Book_of_Abstracts.CALS2020.1.pdf).