Sudjelovanje na skupu u Splitu

Dr. sc. Marijana Horvat i dr. sc. Ljiljana Šarić sudjelovale su na međunarodnom znanstvenom skupu Mediteran kao identitetska odrednica: jezik, književnost, kultura i novi mediji, koji se 22. i 23. listopada 2021. godine održao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Održale su izlaganje pod naslovom Retrodigitalizacija hrvatskih dopreporodnih gramatika – odgovor na izazove modernih tehnologija.